Birlikte Üreteceğiz Hakça Üleşeceğiz!

Can Kaderoğlu

Hep bir ağızdan türkü söyleyip
hep beraber sulardan çekmek ağı,
demiri oya gibi işleyip hep beraber,
hep beraber sürebilmek toprağı,
ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,
yârin yanağından gayrı her şeyde
her yerde
hep beraber!
diyebilmek
için.

Yukardaki dizeler, insanlığın en yüce ülküsü, sınıfsız, sınırsız ve sömürüsüz bir dünya için Anadolu’nun ne kadar bereketli olduğunun kanıtıdır. Şeyh Bedreddin’in yiğitliğini yine en az onun kadar yiğit bir ozan Nazım Hikmet destanlaştırmıştır.

Edebi ve tarihsel bir giriş yaptıktan sonra konumuza gelebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Çubuk Gençlik Kültür Derneği olarak bir proje ortaya koyduk. Bu proje yalnızca birkaç gencin boş zamanları için ortaya koydukları bir meşgale değil. Esasında mücadelemiz açısından ekonomik örgütlenmenin bir biçimi ve üretime dayanan toplum idealimiz açısından bir laboratuvardır.

Toplumcu bir politik yaklaşımın değdiği en önemli alan, üretim-üleşim ilişkisidir. Üretim ayağının emeği ve doğayı koruması, üleşim ayağının ise adalet ilkesini öne çıkarması zorunluluktur.

İnsanlığın pratiklerine baktığımızda en önemli ve ileri örnekleri son yüzyılda veren kolektif üretim alanları; insanlığın mutlaka yüzünü dönmesi gereken bir hal alıyor, kendini dayatmaya başlıyor. İsrafın ve savurganlığın kar hırsıyla birleştiği çağımız; insanı, bir tüketim nesnesi olduğu müddetçe değerli sayıyor.

Yaşadığımız dünya, bir distopyanın önsözü havası verse de onu pastoral bir şiire dönüştürmek elimizde. Bir çarkı kırmanın tek yolu o çarkın arasına girme cesareti göstermektir. Bizi farklı kılan o çarkta bir dişli mi yoksa bir çomak mı olacağımızdır.

iki ayrı yol: demek ve yapmak

Bizlerin ihtiyaç duyduğu özgüven ve imaj; düşlediklerimizden ziyade onları yapılır kılacağımızı görmek ve topluma anlatabilmekten geçiyor.
Üretmenin önemli olduğunu söylemek başka bizzat üretmek başkadır.

Çubuk Gençlik Kültür Derneği ‘üretim ve öğretim’ projesi isimli bir işi önüne koydu. Dernek üyeleri olarak toprakla haşır neşir olacak, üretecek ve öğreneceğiz dedik. Nitekim geçtiğimiz günlerde ekim işleri başladı. Hem kardeşlerimizle üretiyor, tecrübeli arkadaşlarımızdan öğreniyoruz. İnsanız, insancıl olan hiçbir şey bize yabancı olamaz!

Ortaya koyduğumuz model, esasında herkesin bildiği, yer yer ve zaman zaman uygulanmış ama ulusal ölçekte bir formüle kavuşmamış ve sürekliliği sağlanmamış bir model. Amentüsü ‘Birlikte üreteceğiz, hakça üleşeceğiz’ olan bu model ayağını anadoluya basan evrensel bir toplumsal vizyonun kelimelere dökülmüş halidir. Bir ihtiyacın ötesinde zorunluktur kavradığımız, yoksulluğu sileceğiz bu dünyadan. Ama yoksulluğu yaratan kapitalist sistemin yenilebilir olduğunu onun içinde pratiklerle görerek ve göstererek. Sadece bu projeyle değil bir çok alanda bir araya gelerek örnek olacak ve umudu küllerinden doğuracağız. Sizde gelin birlikte üretelim, bağda izimiz olsun yemeye yüzümüz olsun!

kalıp

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.